Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική

Horseback riding

Wild Mountains & Rivers

Have you ever thought of Greece as a place with wild and steep mountains, ideal for adventure holidays? Just join us on this weekly adventure and discover the secret beauty of the Greek mainland!
Easy to Moderate