Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική

Rafting

Wild Mountains & Rivers

Have you ever thought of Greece as a place with wild and steep mountains, ideal for adventure holidays? Just join us on this weekly adventure and discover the secret beauty of the Greek mainland!
Easy to Moderate

2 Day Peloponnese adventure

Awaken your senses on a weekend escape in the Peloponnese…Home to god Panas & the Nymphs, featuring unparalleled natural beauty and some of Greece’s foremost historic monuments, mountainous Arcadia will definitely captivate you!
Easy to Moderate