Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική

Weather dependant

Hiking Zagori & Meteora

Unknown to most of the world, yet so beautiful and unspoiled, Zagori region is the ultimate hiking destination in Greece! If you are an outdoor enthusiast, join us and explore on foot the secret paths of North Pindos National Park and Meteora
Moderate

Hiking Zagori & Meteora Self-Guided

Unknown to most of the world, yet so beautiful and unspoiled, Zagori area is the ultimate hiking destination in Greece! If you are an outdoor enthusiast, join this self-guided tour and explore at your own pace the secret paths of North Pindos National Park and Meteora.
Moderate